Rob Snoeijen over Amanda

Oprechte interesse in de ander zorgt voor meerwaarde

Rob Snoeijen

In de harde wereld van sales wordt wel eens voorbijgegaan aan het feit dat juist het maken van verbinding voor het gewenste succes zorgt. Amanda weet op inspirerende en motiverende wijze inzichtelijk te maken dat oprechte interesse in de ander voor meerwaarde zorgt. Met veel energie en betrokkenheid helpt zij hoe je zachte skills inzet voor een beter verkoopresultaat.

Rob Snoeijen
directeur SalesTopics